Headband Hairpin..

This is what I (and mamahnya Uta) been doin the whole morning.. 🙂


Bukaaaan, bukan foto2. Hehehe. Bikin headband dan hairpin. 🙂

So happy.. 🙂

Senyum dulu ah.. 🙂
Advertisements